תנאי שימוש באתר- Block Story

1. מבוא

1.1. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין. עצם גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין והסכים לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

1.2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

1.3. האתר משמש כחנות אינטרנטית לרכישת תמונות, בלוקי עץ ומתנות. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
1.4. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
1.5. מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ. 

1.6. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

2. הצהרות והתחייבות המשתמש

2.1. המשתמש מצהיר ומאשר כי לו האחראיות הבלעדית לאיכות המידע שהעביר לחברה, בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.

2.2. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הנו הבעלים ו/או בעלי הזכויות לעשיית שימוש ו/או להצגת המידע בגינו הוא מבקש את שירותי החברה. 

2.3. העברת מידע לחברה באמצעות האתר ו/או דרכים אחרות, אשר הנו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה או גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, אסורה בהחלט.

2.4. המשתמש מצהיר ומתחייב כי אין במידע שהעביר לחברה כדי פגיעה ברגשות הציבור, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או הוצאת דיבה, וכן כי במידה ומופיעים אנשים במידע קיבל את רשותם המלא לפרסום המידע ו/או הפקתו.

2.5. המשתמש מתחייב להימנע מהפרת כל חוק ו/או תקנה אגב שימוש בשירותי החברה הניתן על ידי החברה, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו/או באמצעות רשת האינטרנט.
2.6. המשתמש מצהיר שעבר את גיל 18 לרכישה באתר.

2.7 המשתמש מודע שיש סטייה של עד 5% במוצרים מודפסים

3. אחריות החברה והמשתמש

3.1. החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם בוחנים את תוכן המידע המועבר על ידי המשתמש לחברה, ולפיכך החברה אינה נושאת בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים וכל זכויות הקניין רוחני כלשהו, או אי דיוק שנכללים בחומרים אלו הפרת זכויות ו/או כל טענה אחרת.

3.2. המשתמש יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד החברה ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש לחברה, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש באלמנטים פוגעניים הפוגעים בתקנת הציבור, ברגשותיו או בכלל. בהתאם ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

3.3. על אחריות המשתמש להזין פרטי מען וכרטיס אשראי מפורטים ותקינים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין הפקות אשר לא יגיעו לידי המזמין מסיבה אשר אינה תלויה בחברה ו/או מי מהפועלים עבורה, לרבות פרטי מען ו/או כרטיס אשראי שגויים.

3.4. על אחריות המשתמש לענות/לחזור לספק שירות השילוח לתאום טלפוני של אספקת המוצר כתנאי לאספקתו בזמן.

4. החזרה/ ביטול עסקה 

4.1. המשתמש מודע ומסכים כי הטובין אותם מספקת החברה הינם טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981.

4.2. א. משכך, המשתמש מסכים ומודע לכך כי אין החברה מקבלת טובין בחזרה, ואין החברה מבטלת עסקאות לאחר שהמוצר הופק ו/או השירות ניתן למשתמש

4.2 ב. במידה והלקוח מעוניין בביטול ההזמנה לפני שההזמנה הונפקה, תכול עמלה בסך 5% מהעסקה

4.3. בכל מקרה ומקרה בו תתקבל תלונה על מוצר פגום, תכריע החברה והכרעתה תחייב את הלקוח. בחינת תקינותו של המוצר תבוצע אך ורק במרכז שירות הלקוחות של החברה אליו יעביר הלקוח את המוצר.

4.4. במקרים בו תכריע החברה כי אכן מדובר במוצר פגום, החברה תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום, במשלוח דואר רשום ולא דרך שליח. בכל מקרה לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה.

4.5. מרגע מסירת המוצר למשתמש החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו ובכלל זאת אך לא רק, לאופן התקנת המוצר ו/או ניודו ו/או כל נזק כספי ו/או אחר שעלול להיגרם למוצר ו/או כתוצאה ממנו.

5. משלוח והספקת המוצר- 

5.1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לאחר תאום טלפוני ווידוי הכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צויין מפורשות אחרת.

5.2.המוצר יסופק לפי בחירת הלקוח בדואר רשום (לא בשליטתנו) או עם חברת שליחים – עד 4 ימי עסקים**,
יישובים מרוחקים: עד– *10 ימי עסקים מיום רכישת המוצרים. (כגון: יישובי הערבה, יהודה ושומרון, הקו הירוק, אילת וכו‘.)
** יום עסקים נחשב עד השעה 13:00 בצהריים

5.3 הלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי בתאום מראש.
.5.4 מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

.5.5 מחיר של משלוח עד הבית אינו כולל איזורים חריגים (עוטף עזה, אילת והערבה, יהודה ושומרון וישובי הבקרה), לאזורים אלו תיתכן תוספת לדמי המשלוח.

5.6. אין אנו אחראים על עיכובים אם יהיו מצד חברת השליחויות, כוח עליון, מלחמה,מצבי חרום, נזקי טבע, שביתה מצד הספקים ו/או כל עיכוב מצד הלקוח. 

5.7. דמי המשלוח הנהוגים כיום באתר אינם כלולים במחיר המוצר, דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח במועד ההזמנה.

5.8. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון

5.9. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 052-8679565.

6. אבטחת מידע/ מדיניות פרטיות

6.1. העסקאות באתר זה נעשות תוך שמירה על פרטיות מלאה של המשתמש וחשאיות של הנתונים. הנתונים המועלים לאתר על ידי המשתמשים משמשים את האתר לצורך מתן שירות ללקוח בלבד. האתר אינו מאפשר שימוש בנתונים אלו למשתמשים אחרים ואינו מעבירם לצד שלישי כלשהו.

6.2. עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה, ועל כן ניתנת בזאת האופציה למשתמש לרכוש שירותים בטלפון או בהגעה פיזית למשרדי החברה. למען הסר ספק, החברה והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה והאתר.

6.3. החברה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה.

6.4. כמו-כן, החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.

6.5. החברה להלן ״בלוק סטורי״ רשאית להשתמש במוצר הסופי לצורך פרסום ברשתות החברתיות, הלקוח כאמור יוכל לדרוש מהחברה להסיר את הפרסום.

7. אופן התשלום

7.1. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד’.

7.2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתמש ל”מבצע פעולה” .

לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

7.3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.

7.4. הפרטים כפי שהוזנו בדף הרכישה וכן רישום העסקה במערכת האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הרכישה.

7.5. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

7.6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .

במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי . לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.

8. עדכונים ושינויים

8.1. בכל עת שהיא רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה.

8.2. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

8.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.

8.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף.

9. הדין החל סמכות שיפוט

9.1. השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל. את תכניו, והכול כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

• תנאי אספקה:

  • ימי עסקים הינם ימי עבודה לא כוללים שישי שבת ערבי חג וחגים.
  • בתקופות חגים וימי מכירה מיוחדים עשויים זמני האספקה להשתנות והם יעודכנו בעת ההזמנה באתר.
  • אנו עושים את המאמצים לעמוד בזמני האספקה כפי שהם מצויינים במועד ההזמנה, אך בכל מקרה של עיכוב, נעדכן את הלקוחות ונדאג למציאת פתרונות חלופיים לקיצור זמני ההמתנה.

כתובתינו :

אברהם בומה שביט 1, ראשון לציון, ביתן F-101 (הגעה בתיאום מראש בלבד)

טלפון : 053-3906636